Kasım 12, 2015

İngilizce Konuşarak ÖğrenilirGramer eğitimlerinin son yıllarda ülkemizde ingilizce seviyesini çok ileri taşımadığı oldukça fazla tartışılmakta ve artık pratiğe daha fazla önem verilmektedir. Pratiğe en fazla önem veren online eğitim sistemi olan Konusarakogren bu alanda verimli bir sistem ortaya koymaktadır. Eğitmenlerin ana dili ingilizce olmakta ve dersler sohbet havasında aynı zamanda ingilizce konuşarak verilmektedir. Eğitim talebinde bulunan bireyler ile yapılan birkaç dakika ingilizce sohbetler ile kişinin dil seviyesi belirlenmekte ve duruma göre eğitimler en temelden de başlanabilmektedir. Skype ve ev telefonu üzerinden verilebilen eğitimler sayesinde vakti olmayan çalışanlar için oldukça yararlı ve avantajlı bir eğitim olacaktır.

Eğitimlerde ingilizce gramer alanında hazırlanan dersler, konuşarak sohbet havasında anlatılmaktadır. Bu sayede gramer alanında öğrenilen kural anında cümleler içerisinde tatbik edilmekte ve çok etkili bir çalışma ortaya çıkarılmaktadır. Temelden alınan derslerde sayılan ve sayılamayan isimlerle konu takibine başlanır ve daha sonrasında cümle yapısı ile çalışmalar sürdürülür. Bu alanda pratik yapılmalıdır. Çünkü Türkçe ile İngilizce cümle kurulumu ve anlam yapısı olarak birbirinden çok farklı diller olmakta, zihinler bu kalıpların yerleşmesi adına pratik olarak etkili çalışmalar yürütülmelidir. Tekil ve çoğul yapılar, belirli- belgisiz sıfatlar, kişi ve nesne zamirleri, -s, of iyelik ekleri, karşılaştırma sıfatları da temel ingilizce konuları arasında yer alan başlıklardan olmaktadır. Daha sonrasında zamanlar gelmekte ve geniş, şimdiki, geçmiş ve gelecek zamanlar ana konular arasında yer alır. Daha sonrasında ise dilimizde karşılığı olmayan Present Percet Tense, Past Continuous tense gibi ara zamanlar işlenerek zamanlar konusu tamamlanır. Modal verbsler de önemli gramer konuları arasında yer alır. Cab, Be able to, Could, Must gibi fiiller ingilizce cümlelerde çok fazla kullanılmaktadır. Sıfatlar, zarflar, soru ve olumsuz cümle oluşturma, dolaylı anlatımlar, If kullanımı, edatlar, aktif ve pasif cümlelerde önemli gramer konuları arasında yer almaktadır.

Pratik alanında kendinizi geliştirme adına iyi derece öğrenilen gramer konularının tatbik edilmesi amacı ile İngilizce kitaplar, şarkılar ve filmlerde hayatımızın içinde çok fazla yer almalıdır. Özellikle deyimler ve İngilizce atasözleri gibi kalıpların hafızalarda daha iyi bir şekilde yer alması için bu gibi çalışmalara ağırlık verilmelidir. Özellikle atasözleri kalıp olarak öğrenilmelidir. Bazı kelimelerin kendi anlamı cümle içerisinde farklı bir anlama dönüşebilmekte, kelime kelime anlamlandırmaya çalıştığınızda cümle gerçek anlamını bulamayabilmektedir. Stil waters run depp- durgun sular derindir. A stitch in time saves nine- Bir şey bozulursa hemen tamir et böylece daha sonra düzeltmek için daha çok çaba sarf etmekten kurtulursun. He teaches ill, who teaches all- Her şeyi öğreten kötü öğretmendir. Gibi atasözlerine bakıldığında fiillerin sözlük anlamının cümle içerisinde anlama göre değiştiği görülmektedir. Bu nedenle ne kadar çok pratik yapılırsa o kadar çok konuşma alanında hatasız cümleler kurabilirsiniz.

Etiketler

0 yorum

Yorum Gönder